Libreng Convalescent Plasma para sa  mga COVID-19 patients


Ang convalescent plasma therapy ay isang proseso ng pagsasalin ng plasma mula sa taong gumaling sa isang viral infection, tulad ng COVID-19, papunta sa taong may malalang impeksyon sa kaparehas na virus. nakatutulong ito para palakasin ang immune system ng taong may malalang kaso ng virus.


Isa ang St.Luke’s Medical Center sa mga ospital sa Pilipinas na may kakayahang gawin ito. Libre itong isinasagawa ng SLMC, sa tulong ng Security Bank Foundation at Kaya Natin! Movement, para sa mga donor at mga taong tatanggap ng plasma.


Para sa mga dagdag na katanungan, mag-send ng email sa: convalescentplasma@stlukes.com.ph


Para sa mga nais mag-donate, tumawag sa:
St.Luke’s Global City: (02) 8789-7700 ext. 2096/2053; Ms.Maricar Baguiras: 0998-582-1944
St.Luke’s Quezon City: (02) 8723-0301 loc. 4725; Ms.Mona Lisa Beltran: 0998 582-1377


Pinagmulan: @KayanatinPH


Mungkahing Basahin: