10 Ipon tips para sa mag-asawa

Ang mga sumusunod ay ang sampung (10) ipon tips para sa mag-asawa:


  1. Maging tapat sa pagmamahal
  2. Iwasang magkwentahan
  3. Mag-date din at mamasyal
  4. Mag-ipon para sa kinabukasan
  5. Huwag magsisinungaling
  6. Ipadama ang paglalambing
  7. Asawa muna bago cellphone
  8. Intrega bago barkada
  9. i-prioritize ang pamilya
  10. Umiwas sa tukso na sisira sa pamilya mo.

Pinagmulan: CFO Peso Sense

Mungkahing Basahin: