Barkada | @damakolahiko

Ang Salitang Pilipino natin ngayong araw ay “barkada” at ito ay may masalimuot na kasaysayan. Ito ay hango sa salitang portuges na “barcada” na ang ibig sabihin ay “punong bangka”.

Ito ay tumutukoy sa ilan sa ating mga ninuno na kinuha mula sa kanilang tirahan at isinakay sa mga Galyon ng Kastila para maging alipin. Ngunit dahil sa pangyayaring ito, nakabuo sila ng matibay na ugnayan para sila ay makaligtas at makaahon mula sa ano mang pagsubok na kanilang haharapin.

Mungkahing Basahin: