Protektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa pagkakasakit.

Hugasan ang iyong mga kamay

  • pagkatapos ng pag-ubo o pagbahing
  • kapag nag-aalaga sa may sakit
  • bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain
  • bago kumain
  • pagkatapos gamitin ang banyo
  • kapag ang mga kamay ay malinaw na marumi
  • matapos pangasiwaan o hawakan ang mga hayop o tae at ihi ng hayop
Pinagmulan: WHO Philippines
Mungkahing Basahin: