Tips kung paano magkaroon ng maayos na tulog ngayong umiiral ang ECQ
  1. Pagkakaroon ng daily routine schedule
  2. Pagbubukas ng mga bintana upang makasagap ng sikat ng araw
  3. Iwasan ang pag-idlip o maikling oras ng pagtulog
  4. Pag-eehersisyo o pagiging aktibo sa umaga
  5. Pagsasagawa  ng breathing exercise
  6. Pag-iwas sa paggamit ng gadgets isang oras bago matulog

Pinagmulan: @PTVph

Mungkahing Basahin: