Ang mga sumusunod ay mga bansang kumpirmadong may kaso ng coronavirus:

 • China,
 • United States,
 • France,
 • Japan,
 • South Korea,
 • Taiwan,
 • Singapore,
 • Thailand,
 • Australia,
 • Nepal,
 • Vietnam,
 • Hongkong,
 • Macau,
 • Malaysia,
 • Canada,
 • Cambodia, at
 • Sri Lanka
Pinagmulan: Spectator Index
Mungkahing Basahin: