Ang mga sususunod ay ang mga benepisyo ng pagkain ng saging:
  • Maraming taglay na nutrients, 
  • Tumutulong mag-moderate ng blood sugar levels, 
  • Tumutulong para ma-improve ang ating digestive health, 
  • Nakakatulong sa pagbabawas ng timbang, 
  • Pinangangalagaan ang ating puso, 
  • Nagtataglay ng powerful anti-oxidants, 
  • Ang hilaw na saging ay nakakatulong iimprove ang insulin sensitivity ng katawan, at 
  • Iniimprove ang kalagayan ng ating kidney.


Pinagmulan: (facebook.com/thehealthyinfo)


Mungkahing Basahin: