On
Ang mga Benepisyo ng Pag-inom ng Buko Juice


Fresh buko juice, masarap na, masustansiya pa.


Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng buko juice:

  1. Pinapababa ang blood pressure, 
  2. Panlaban sa fatigue, 
  3. Nagpapalakas ng cardiovascular health, 
  4. Makakaiwas sa pagkakaroon ng kidney stones, 
  5. Nakakatulong sa taong may diabetes, 
  6. Makakatulong sa pagbabawas ng timbang, 
  7. Panlaban sa virus infections, 
  8. Pang-detoxify ng katawan, at Mabuti sa balat, kidney, at urinary health.

Pinagmulan: @thehealthyinfo (Facebook Page)

Mungkahing Basahin: