Manuel Luis Quezon: Ama ng Wikang Pambansa


Si Manuel Luis Quezon (Man·wél Lu·wís Ké·zon) ang unang pangulo ng pamahalaang Komonwelt at itinuturing na “Ama ng Wikang Pambansa” dahil sa pagpapahayag niya sa Tagalog bílang batayan ng Wikang Pambansa.


Siya ang unang pangulong Filipino na nagtira sa Malacañang at nanungkulan habang nasa Estados Unidos dahil sa Pananakop ng mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.


Isinilang si Quezon noong 19 Agosto 1878 kina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina sa Baler, Tayabas (Aurora ngayon). Pagsiklab ng Digmaang Filipino-Amerikano, sumapi siya at naging medyor sa hukbo ni Heneral Tomas Mascardo.


Bumalik siya sa pag-aaral pagkatapos ng digmaan at nagtapos ng abogasya. Naglingkod muna siyang piskal bago kumandidato’t nagwaging gobernador ng lalawigan ng Tayabas. Ikinasal siya sa kaniyang pinsang si Aurora Aragon Quezon. Nagbitiw siyang gobernador nang magkaroon ng eleksiyon para sa Asamblea ng Filipinas. Nagwagi siya at naging majority floor leader. Si Sergio Osmeña ang naging ispiker ng kapulungan, at ito ang simula ng pagsasama’t pagtutunggali sa politika nina Quezon at Osmeña.


Naging resident commissioner siya sa Kongreso ng Estados Unidos at itinuturing na tagumpay niya ang pagpapatibay sa Batas Jones. Ipinangangako ng batas ang dagliang pagbibigay ng kasarinlan ng Pilipinas. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng kasarinlan hanggang mapagtibay ang Batas Tydings-McDuffie na nagtatadhana ng pansamantalang pamahalaang Komonwelt.


Nahalal siyang pangulo ng Komonwelt noong 1935. Inilíkas ang pamahalaan sa Estados Unidos sa buong panahon ng Pananakop ng mga Hapones at doon namatay si Quezon noong 1 Agosto, 1944.


Dahil sa mga ginawa niya para sa mga mahirap sa lipunan, tinawag si Quezon na “Ama ng Katarungang Panlipunan.” Itinaguyod naman niya sa 1935 Kumbensiyong Konstitusyonal ang isang Wikang Pambansa batay sa isang katutubong wika at pinagtibay ang batas na nagtatatag sa National Language Institute na nagsuri at nagpasiya sa Tagalog bílang batayan ng Wikang Pambansa, kayâ tinawag siyang “Ama ng Pambansang Wika.” Kaugnay nitó, ang pagdiriwang ng Araw ng Wikang Pambansa ay itinapat sa kaniyang kaarawan tuwing Agosto 19.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: