Si Lakandula ang pinuno ng Tundo at Bangkusay nang dumaong sa Maynila noong 1571 ang mga Espanyol sa pamumuno ng kongkistador na si Miguel Lopez de Legazpi.


May palagay na mula siya sa maharlikang angkan sa Borneo.


Pumayag siyang makipagkaibigan sa mga Espanyol nang maramdaman niyang matatalo siya sa labanan at lalong mahihirapan ang kaniyang nasasakupan.


Gayunman, lihim siyang nakipag-ugnayan sa pinuno ng Macabebe at sa tulong ng iba pang pinuno sa paligid ng Maynila ay nag-alsa.


Gayunman, nagapi sila ng mga Espanyol. Namagitan si Legazpi kaya pinalaya si Lakandula. Ngunit napilitan naman siyang makipagsandugo sa mga Espanyol at magpabinyag bilang Katoliko.


Pinangalanan siyang Carlos, isinunod sa pangalan ng hari ng Espanya. Namatay siya noong 1575 at pinapurihan ng mga mananakop bilang “kaibigan ng Espanya.”


Ipinangalan sa kaniya ang Orden ng Lakandula, ang isa sa pinakamataas na gawad na ibinibigay ng Republika ng Filipinas.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: