Ang Bud Tumatangis ang pinakamataas na bundok sa Jolo. Nasa hilagang kanluran ito ng isla at may taas na 882 metro.


“Bundok ng Luha” ang ibig sabihin nito, dahil ito diumano ang hulíng natatanaw ng sinumang Joloano na umalis ng kaniyang bayan. Napapaiyak siya sa lungkot hábang naglalaho sa paningin ang tuktok ng bundok. Bagaman, sinasabi ring ito naman ang sanhi ng kaniyang mga luha ng tuwa pag-uwi at matanaw ang bundok ng kaniyang bayan.


Isang natural na kuta din ito ng pagtatanggol laban sa pananakop. Nagtayo dito ng kuta si Raha Bongsu upang magtanggol laban sa salakay ng mga Espanyol. Dito inilibing si Abubakar, ang unang sultan ng Sulu, at makikita pa sa bundok ang tumba-monumento na may inukit na mga titulong parangal sa kaniyang pamumuno.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: