On
Orihinal na tumutukoy ang salitang G.I. at binibigkas paraang Ingles na “gyi ay” sa mga galvanized iron o yerong ginagamit na pambubong sa mga estrukturang madaliang itinatayo ng pangkating militar sa Estados Unidos.


Sa mga panahon ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naging inisyals ito para sa Government Issue, na nakatatak sa mga kagamitan ng mga sundalong Amerikano. Ang ibig sabihin, “mula sa pamahalaan” o “pag-aari ng gobyerno” ang naturang kagamitan ng mga sundalo.


Sa paglaon, ito ang naging bansag mismo sa mga sundalong Amerikano.


Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, tinawag na “G.I. Joe” ang mga Amerikanong sundalo at ginamit namang pamagat ito sa isang istoryang deserye sa komiks na nagtatanghal sa pangkat ng mga sundalong Amerikano na may kahanga-hangang tapang at naglilingkod para sa kapayapaan ng mundo.


Sa ngayon, may bumabaybay sa G.I. na wala nang tuldok “GI.” Ginagamit din itong bansag sa ibang bagay.


Isang popular na G.I. ang inisyals para sa “Genuine Ilocano” na may mapagbirong pagtukoy sa katangiang “lubhang matipid” ng mga Ilokano.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: