On
Alam mo ba ang mga nangungunang bansa sa Europa na may pinakamalaking gastusin sa kanilang militar?

Ang mga bansang ito ay ang mga sumusunod:

France: 63.7
Russia: 61.3
UK: 49.9
Germany: 49.4
Italy: 27.8
Turkey: 18.9
Spain: 18.2
Poland: 11.5
Netherlands: 11.2
Norway: 7.1
Sweden: 5.7
Greece: 5.2
Belgium: 4.9
Ukraine: 4.7
Switzerland: 4.7

Pinagmulan: @spectatorindex

Mungkahing Basahin: