Narito ang listahan ng (10) Sampung pinaka mapayapang bansa sa mundo:
  1. Iceland
  2. New Zealand
  3. Portugal
  4. Austria
  5. Denmark
  6. Canada
  7. Singapore
  8. Slovenia
  9. Japan
  10. Czech Republic


Pinagmulan: (Global Peace Index)
@spectatorindex


Mungkahing Basahin: