Ang mga bansang may pinakamabagal na internet ay ang mga sumusunod:

  1. Iraq,
  2. Algeria,
  3. Nepal,
  4. Uzbekistan,
  5. Ghana,
  6. Senegal,
  7. El Salvador,
  8. Nigeria,
  9. Cambodia,
  10. Bangladesh.

Pinagmulan: OpenSignal

Naglathala: @spectatorindex

Mungkahing Basahin: