Narito ang mga pinaka-globalisadong mga bansa (Base sa taong 2018)

 1. Belgium, 
 2. Netherlands, 
 3. Switzerland, 
 4. Sweden, 
 5. Austria, 
 6. Denmark,
 7. France, 
 8. UK, 
 9. Germany, 
 10. Finland, 
 11. Norway, 
 12. Hungary, 
 13. Ireland, 
 14. Canada, 
 15. Czech Republic,
 16. Spain, 
 17. Portugal, 
 18. Italy, 
 19. Luxembourg, 
 20. Estonia.

Pinagmulan: KOF

Naglathala: @spectatorindex

Mungkahing Basahin: