Narito ang mga pinaka-globalisadong mga bansa (Base sa taong 2018)

 1. Belgium, 
 2. Netherlands, 
 3. Switzerland, 
 4. Sweden, 
 5. Austria, 
 6. Denmark,
 7. France, 
 8. UK, 
 9. Germany, 
 10. Finland, 
 11. Norway, 
 12. Hungary, 
 13. Ireland, 
 14. Canada, 
 15. Czech Republic,
 16. Spain, 
 17. Portugal, 
 18. Italy, 
 19. Luxembourg, 
 20. Estonia.


Pinagmulan: KOF


Naglathala: @spectatorindex


Mungkahing Basahin: