Ilang milyon ang populasyong ng Manila?


Ang Manila ay mayroong 12.9 milyong tao.


Ang mga sumusunod ay mga kilalang siyudad sa mundo na may malaking populasyon:

 1. Tokyo – 38.1 million
 2. Delhi – 25.7 
 3. Shanghai – 23.7
 4. Sao Paulo – 21.1
 5. Mumbai – 21.1
 6. Mexico City – 21
 7. Beijing – 20.3
 8. Osaka – 20.2
 9. Cairo – 18.7
 10. New York – 18.5
 11. Dhaka – 17.6
 12. Karachi – 16.6
 13. Buenos Aires – 15.1
 14. Kolkata – 14.8
 15. Istanbul – 14.1
 16. Chongqing – 13.3
 17. Lagos – 13.1
 18. Manila – 12.9
 19. Rio de Janeiro – 12.9
 20. Guangzhou – 12.4
 21. Los Angeles – 12.3
 22. Moscow – 12.1
 23. Kinshasa – 11.5
 24. Tianjin – 11.2
 25. Paris – 10.8
 26. Shenzhen – 10.7
 27. Jakarta – 10.3
 28. London – 10.3
 29. Bangalore – 10.1
 30. Lima – 9.8
 31. Chennai – 9.8
 32. Seoul – 9.7

Pinagmulan: Spectator Index

Mungkahing Basahin: