Alam mo ba ang bilang ng mga mananaliksik kada isang milyong tao ng ilang bansa sa mundo?

Israel: 8250
South Korea: 7113
Japan: 5210
Germany: 4893
Canada: 4552
Australia: 4539
UK: 4430
US: 4313
France: 4307
Russia: 2979
Spain: 2732
Malaysia: 2274
Italy: 2131
Turkey: 1216
China: 1206
Brazil: 881
India: 216
Indonesia: 89


Pinagmulan: (World Bank)


Naglathala: @spectatorindex


Mungkahing Basahin: