Ano ang ibig sabihin ng walong sinag ng watawat ng Pilipinas?


Ang simbolo ng walong sinag sa watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa pinaka-unang mga probinsiya ng Pilipinas na nag-aklas laban sa gobyerno ng Espana sa Pilipinas.


Ang mga probinsiyang ito ay ang mga sumusunod:

  1. Manila
  2. Batangas
  3. Nueva Ecija
  4. Bulacan
  5. Pampanga
  6. Cavite
  7. Laguna
  8. Tarlac

Mungkahing Basahin: