Simon Tecson (1861-1903)


Koronel ng Hukbong Rebolusyonaryo sa Bulacan. Isinilang sa San Miguel de Mayumo, Bulacan, 5 Pebrero 1861. Lumagda sa Konstitusyon ng Biyak-Na-Bato, 1897.


Inatasan ni Hen. Emilio Aguinaldo na pamunuan ang pagkubkob ng puwersang Espanyol sa simbahan ng Baler (ngayo'y sakop ng lalawigan ng Aurora), 1899. Lumagda sa kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa pangunguna ni Martin Cerezo, 2 Hunyo 1899. 


Lumaban sa Digmaang Filipino-Amerikano, 1899; Sumuko, 12 Pebrero 1901. Ipinatapon sa Guam dulot ng hindi pagkilala sa pamahalaang Amerikano, 16 Hunyo 1901; Nakabalik sa Pilipinas, Setyembre 1902. 


Yumao, 15 Nobyembre 1903.


Pinagmulan: @nhcpofficial


Mungkahing Basahin: