bakit dapat iwasan ang pagsanla ng iyong atm

Bakit dapat iwasan ang pagsangla ng iyong ATM card?


PAALALA ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na huwag isangla ang inyong automated teller machine (ATM) card bilang kolateral sa mga utang.


Ang ilan sa mga problemang maaaring maidulot ng pagsangla ng inyong ATM card.


Pweding magamit yung identity mo or magkaroon ng identity theft dahil nga sa ibinigay mo sa ibang tao yung impormasyon tungkol sa iyong personal information, iyong account number, at iyong pin number. 


Isa sa mga kondisyon ng bangko na nagbigay ng ATM card ay dapat sa iyo lang ang impormasyon kagaya ng pin, hindi dapat ipaalam ito sa ibang tao sapagkat mahihirapan ka mag claim ng refund bilang account owner. "Sharing of your information is a violation of contract with your bank."


Pinagmulan: @bangkosentral


Mungkahing Basahin: