Landbank ATM Savings Account

Landbank ATM Savings Account | Landbank of the Philippines


Kahit parehong deposit accounts, may mga kaibahan pa rin ang LANDBANK PISO at ang LANDBANK ATM Savings Account. Alamin kung alin ang akma sa iyong mga pangangailangan sa pananalapi.


Target Market: Mga indibidwal na mayroong credible information documents tulad ng government-issued IDs


Initial Deposit: Php 500 | Monthly Aggregate Credit/Deposit: None


Maintaining Balance: Php 500


Maximum Outstanding Balance: No limit


Paano magbukas ng account: Maaaring magbukas ng savings account via Landbank Mobile Banking App (MBA), Digital Onboarding System (DOBS) o sa Branch.