mga moog ng bulusan

Mga Moog ng Bulusan


Itinayo upang depensahan ang mga mamamayan ng Bulusan at ang Punta de Bulusan, na mahalagang daungan para sa mga manlalayag at sa mga barkong Galyon sa Embocadero, Mula sa pagsalakay ng mga Moro, Ika-18 hanggang Ika-19 na siglo.


Bahagi ng mga istrukturang ito ang mga moog sa Macabari, Busaingan at Gate na ngayo'y sakop na ng mga bayan ng Barcelona, Sta. Magdalena at Bulan, Sorsogon.


Pinagmulan: @nhcpofficial


Mungkahing Basahin: