Mga Sakit sa Maynila
Mga Sakit sa Maynila

Ang epidemya ay isang laganap na pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa isang lugar sa isang panahon. Sa kasaysayan ng Maynila, ang isa sa mga pinaka nakamamatay na mga sakit ay ang bulutong at kolera. Ang bulutong ay sanhi ng virus, at ang kolera ay sanhi ng bakterya na galling sa maduming tubig.

Ang kalinisan at ang pagbabakuna ay mahalaga para makaiwas sa sakit. Gayunpaman, noong panahon ng mga Espanyol, ito ay hindi pa naiintidihan at ang bakuna ay hindi pa naimbento. Dahil dito, maraming tao ang namatay.

Tayo ay mapalad na nabubuhay sa modernong mundo na kung saan ang malinis na inuming tubig ay makukuha sa ref, ang bakuna ay madaling makuha para sa mga bata. Ikaw, kailan ka huling uminom ng malinis na tubig? Siguraduhing laging uminom para ang katawan ay malusog!

Mungkahing Basahin: