Ang kalayaan ng Mehiko

Ang kalayaan ng Mehiko


Maraming kolonya ang Espanya, at ang Mehiko ang pinakamalaki. Maraming Mehikano ang hindi masaya kung paano sila i-trato ng mga Espanyol. Dahil dito, ang mga Mehikano ay nag alsa. Ito ay sinimulan ni Miguel Hidalgo noong 1810 at natapos noong 1821 nang nakuha na ng Mehiko ang kalayaan, at si Agustín de Iturbide ay nahalal bilang unang pangulo ng bansa.


Aabutin ng maraming taon bago makuha ng Pilipinas ang sariling kalayaan noong 1898. Mahalaga ang rebolusyon ng Mehiko sa ating kasaysayan dahil ipinakita nito na ang Pilipinas ay maaari ring palayain mula sa pamamahala ng Espanya kung magkakaisa lamang ito bilang isang bansa. Sa pagkakaisa mayroong lakas.


Mungkahing Basahin: