Asin Law | @PIA_RIII

Asin Law

Sa Republic Act 8172 o Asin Law, may sapat na iodine ang bawat Pilipino dahil required na iodized salt ang ating asin.

Dahil sa RA 8172, may sapat na iodine ang bawat Pilipino dahil required na iodized ang ating asin! Tugon ito sa iba’t ibang kondisyong medikal na maaaring dulot ng iodine deficiency tulad ng goiter, cretinism, at ibang intellectual disability.

Mungkahing Basahin: