plaza mayor

Ang Intramuros ay ang kabisera ng kolonya at ang Plaza Mayor ay ang nasa gitna nito. Dahil dito, pwede natin sabihin na ang Plaza Mayor ay ang puso ng buong Pilipinas. 


Sa gitna naroon ang Bantayog kay Haring Carlos IV. Naka palibot sa plaza ang mga pinaka mahalagang mga gusali noong mga panahon na yun, katulad ng Catedral, ang Palacio del Gobernador, at ang gusali ng pamahalaan na tinatawag na Ayuntamiento o Cabildo.


Mungkahing Basahin: