ano ang principalia

 Ano ang Principalia?


Ang Principalia ang panlokal na mga mayayaman na nagmula sa angkan ng mga datu bago dumating ang mga kastila. Marami sa kanila ay naghalo sa mga Kastila, at kalaunan ay tinawag din na mga “Mestisa.” 


Kilala sila sa mga titulo nila: “Don” para sa mga lalake at “Donya” para sa mga babae. Ang mga batang lalake ay tinawag na mga “Senyorito” at “Senyorita” naman pag mga batang mga babae. 


Ang yaman nila ay galing sa mga “hacienda” at dahil dito, marami sa Principalia ay tinawag din na mga “haciendero.”


Mungkahing Basahin: