Ang ikalawang salita na aking ibabahagi ay ang salitang “bahaghari.” Ang bahaghari ay isang arko na may sari-saring kulay. Ito ay likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog. Ngayon ay madalas na itong gamitin para tukuyin ang pagsasama ng mga kulay kahit na sila ay hindi naka ayos sa isang arko. Para sa akin, naging simbolo na rin ito ng dangal at pag-ibig.


Mungkahing Basahin: