“Ang pariralang, “”para sa mansanas na masarap”” ay tinuturing isang “”baligtarinsalita”” o palindrome. Walang mag-iiba sa pagbaybay nito kahit basahin o baybayin ito nang pabaliktad. Subukan mo!


Iba pang halimbawa ng baligtarinsalita: “”Anak, nasan ka na?”” “”Nasa bayabasan.”” “”Sila ay aalis.””


Mungkahing Basahin: