ano ang mangyayari sa ating paper banknotes
Ano ang mangyayari sa ating paper banknotes? | @bangkosentral

Ano ang mangyayari sa ating paper banknotes?

Sabay na magsi-circulate ang bagong 1000-Piso polymer banknote at ang 1000-Piso paper banknote.

Sa video na ito, ipaliliwanag ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na, sa ngayon, walang madi-demonetize na pera kasabay ng pag-isyu ng 1000-Piso polymer banknote.

Panoorin ang buong panayam sa link na ito: https://bit.ly/bspRVdgm

Mungkahing Basahin: