Mga bawal gawin sa ating pera (Ayon sa Presidential Decree No. 247) ay ang mga sumusunod:
  • Defacement (Pagsira)
  • Mutilation (Pagpinsala)
  • Tearing (Pagpunit)
  • Burning (Pagsunog)
  • Destruction (Pagwasak)


Ipinagbabawal din sa Revised Penal Code ng Pilipinas ang mga naturang mga aksyon.


Mungkahing Basahin: