Sampung (10) Tips para makaipon ng pera

  1. Huwag maging maluho at waldas
  2. Huwag nang maging matakaw sa pagkain
  3. Mag-open ng bank account
  4. Umiwas muna sa mga kaibigan na bad influence
  5. Huwag maging mainggitin
  6. Tandaan: Needs over Wants
  7. Maging kuripot at huwag magpauto sa mga kaibigan
  8. Maghanap ng sideline at dagdag na pagkakakitaan
  9. Makuntento sa mga pagpapala na nakukuha mo
  10. Subaybayan ang CFO Peso Sense para sa karagdagan pang mga tips

Pinagmulan; CFO Peso Sense

Mungkahing Basahin: