Ygagama


Bisaya


Seda na hibla palang ang anyo. Sa gitna ng ika-19 na siglo, nakilala ang iloilo sa malaking produksyon ng telang seda, piƱa at sinamay.


Ang salitang Hiligaynon ay may tatlong termino para sa seda: sukla, sutla at igagama. Ang huli ay ginagamit din ng mga Waray.


Mungkahing Basahin: