rayadillo
Rayadillo | UP Che Costume Museum (@upche.costumemuseum)

Rayadillo

Espanyol

Isang istilo ng unipormeng pang-militar na yari sa telang rayadillo. Una itong ginamit ng mga Espanyol sa kanilang mga kolonya.

Gumawa rin ng sariling bersyon ang militar ng Republica Filipina. Ngayon ang puti’t asul na rayadillo ay ginagamit tuwing seremonya.

Mungkahing Basahin: