Oban


Ifugao


Isang tela na ginagamit na pangbitbit ng sanggol. Ito’y may kahalagahan sa kultura ng mga Ifugao.


Ang oban ay nakabalot sa sanggol at nanay nang maigi. Ang sanggol ay pwedeng nasa likod o harap ni nanay.


Mungkahing Basahin: