william henry scott historical marker
William Henry Scott | @nhcpofficial


Sino si William Henry Scott?


William Henry Scott

(1921-1993)


Misyonero, Historyador, Manunulat, at Guro. Isinilang sa Detroit, Michigan, 10 Hulyo 1921. Nanilbihan sa Hukbong Dagat ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pandaigdig at digmaan sa Korea. Naging Misyonero ng simbahang Episkopal at guro ng wikang Ingles sa Tsina. Dumating at tuluyang nanirahan bilang misyonero at guro sa Saint Mary’s School, Sagada, Mountain Province, 1954. Nagsagawa at naglathala ng masusing pag-aaral tungkol sa mga sinaunang kasaysayan at kulturang Pilipino lalo na sa mga katutubong pamayanan ng rehiyong Cordillera. Naging Propesor at tagapanayam sa iba’t ibang mga pamantasan at dalubhasaan sa Pilipinas. Ibinilanggo sa paratang na Subersion nang ideklara ang Batas Militar, 1972. Pinawalang sala ng korte, 1973. Yumao sa Lungsod Quezon, 4 Oktubre 1993. Inilibing sa sementeryo ng simbahan ng Saint Mary The Virgin, Sagada.


Mungkahing Basahin: