On
pagsiklab ng digmaan laban sa Estados Unidos
Ang pagsiklab ng digmaan laban sa Estados Unidos | @nhcpofficial


Ang pagsiklab ng digmaan laban sa Estados Unidos


Dito unang nagsagupa (corner of Sociego and Silencio streets, Sampaloc, Manila) ang hukbo ng Republika ng Pilipinas at mga sundalong Amerikano, gabi ng 4 Pebrero 1899.


Nagmula ang unang bala sa panig ng 1st Nebraska Infantry Regiment, na agad sinundan ng ika-2 at ika-3 sonang militar ng Hukbong Republikanong nakahimpil sa Maynila at San Juan Del Monte.


Ito ang nagpasiklab sa digmaang Pilipino-Amerikano na tumagal hanggang 15 Hunyo 1913.