Ang mga Hanunuo Mangyan ay bahagi ng mayaman at makulay na kultura ng isla ng Mindoro.


Sila ay gumagawa ng kanilang mga damit sa pamamagitan ng paghabi. Ang kanilang pangunahing materyales ay nagmumula sa dahon ng Buri. Ito ay mano-mano nilang ipoproseso na kung saan ang proseso ay maaaring tumagal ng ilang araw.


Matapos makuha ang mga materyales, idadaan ito proseso ng paghahanay ng mga sinulid sa pagitan ng mga patpat na kawayan (“han-ay”) upang lumikha ng “habihin” o ang pundasyon ng tela na ihahabi.


“Habol” ang lokal na salita ng mga Hanunoo Mangyan sa paghahabi.


Mungkahing Basahin: