dalantalDalantal | Fernando Amorsolo’s portrait of Doña Leonila Mercado Yatco-Yaptinchay (1955)

Dalantal


Tagalog (“eypron”)


Isang kasuotang pang-adorno sa harap ng saya. Kagaya ng tapis na ginagamit sa gawaing bahay, ito’y nakatali sa likod din.


Nauso ang dalantal sa mga mayayamang india at mestiza noong gitna ng ika-19 na siglo. May mga burda at puntas ang dalantal nila.


Mungkahing Basahin: