On
pamanang kaluto ng baliwag
Mga pagkain at pamanang kaluto ng baliwag | @museongbaliwag

Mga pagkain at pamanang kaluto ng Baliwag:

 1. serkele,
 2. pakam,
 3. tinumis,
 4. menudong bukid,
 5. lagat na hito,
 6. postreng alimango,
 7. tiim,
 8. okoy,
 9. longanisa,
 10. Baliwag lechon,
 11. Baliwag pandesal,
 12. cornick, at iba pa.


Pinagmulan: Museo ng Baliwag (@museongbaliwag)


Mungkahing Basahin: