On
Menudong Bukid
Menudong Bukid | @museongbaliwag


Ang menudong bukid ay kaluto tuwing pista at mahahalagang okasyon. Nilalahukan ito ng bawang, sibuyas, kamatis, patatas, karot, siling pula at berde, at dinikdik na atay.


Mungkahing Basahin: