On
Baliwag Pandesal


Ang pandesal mula sa Baliwag ay karaniwang mas maliit kaysa sa regular na pandesal na matatagpuan sa ibang bayan. Ito ay malasa dahil husto sa sangkap at karaniwang niluluto sa pugon.


Pandesal sa Baliwag

Mungkahing Basahin: