party list

Ano ang party List?


Ang party list ay isang sistema na mayroong proporsyonal na representasyon na bumoboto ang mga mamamayan para sa isang partido sa halip na isang kandidato lamang. Ang mga upuan ay ma-ookupa ng mga indibidwal mula sa listahan ng mga kandidato ayon sa bahagi ng boto ng bawat partido.


Bagama’t kadalasang kinatawan ng mga marginalized na sektor ang mga grupo, hindi lamang eksklusibo ang sistema para sa kanila.


Halimbawa:


Gabriela Women’s Party, Kabataan Party-list


Mahalagang isaisip na nagkaroon ng mga isyu tungkol sa pagiging epektibo ng sistema na ito dahil sa karamihan ng mga lumalahok na partido kahit na hindi maituturing na kinatawan ng mga marginalized na sektor ang ilan sa kanila.


Pinagmulan: @baybayinateneo


Mungkahing Basahin: