sintomas ng colorectal cancer
Sintomas ng Colorectal Cancer | @DOHgovph

Mga Sintomas ng Colorectal Cancer

Sa pagdiriwang ng Colorectal Awareness Month alamin ang mga senyales o sintomas ng colorectal cancer para sa early detection.

Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas ng colorectal cancer:

  • Pag-iiba sa pagbabawas ng dumi
  • Dugo sa dumi
  • Kawalan ng ginhawa sa tiyan
  • Panghihina at pagkapagod
  • Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang

Batter safe than sorry!
Kung may duda, magpa-checkup sa ating mga Primary Care Providers.

Pinagmulan: Department of Health | @DOHgovph

Mungkahing Basahin: