On
Halo Halooan sa Sulu


Sa kabila ng init ng panahon.., lakas loob lumabas ng naka itim pa ako para dayuin itong Pansit Luglog at Yema Halo Halo sa may kalye Sulu. Panalo odit Ka Lugar, subukan ninyo balik bayad pag di sulit.


Pansit Luglog – This is the noodle that is literally Filipino. Because based on its ingredients that are popular among Filipinos. It’s original must-have braised fish and tofu. But in this store, they are literally tasty because they don’t put tofu and braised fish.


Halo Halooan sa Sulu (formerly Lugawan at Burgeran sa Sulu)
1432 Sulu Street between Alvarez and Bambang Street, Santa Cruz. Manila


You may want to read: