kuhol

Ilang araw bago mapisa ang mga itlog ng kuhol?


Alam n’yo ba na karaniwang inaabot ng pito (7) hanggang labing-limang (15) araw bago mapisa ang mga itlog ng kuhol?


Alam n’yo ba na pabor sa mga kuhol ang maulang panahon? Hindi nila tinitigilang atakihin ang mga pananim na palay.


Mungkahing Basahin: