On
taya
Taya | @museopambata

Taya

  • Kalaban ng lahat ng mga kalaro.

  • Halimbawa, ang taya sa tumbang preso ang nakabantay sa lata.

Mungkahing Basahin: