On
saling pusa
Saling Pusa | @museopambata

Saling Pusa

  • Maaari ding: Saling Ketket
  • Kalarong nakikisali lang, hindi binibilang sa mga puntos ang kanyang paglalaro.

Mungkahing Basahin: