On
Saling Pusa
  • Maaari ding: Saling Ketket
  • Kalarong nakikisali lang, hindi binibilang sa mga puntos ang kanyang paglalaro.


Mungkahing Basahin: