gamot sa asthma o hika
Gamot sa Asthma o Hika | @DOHgovph


Ano ang gamot sa asthma o Hika?


Isa sa mga pangkaraniwang sakit ng mga Pilipino ang asthma na nagdudulot ng paminsang hirap sa paghinga. Ang Salbutamol ay makakatulong upang maibsan ang asthma.


May mga generic na gamot ang Salbutamol na maaring mabili ng mura sa mga parmasiya, ngunit makasisiguro ka na ito ay mabisa.


Sa pagkonsulta sa iyong doktor ay malalaman kung anong uri at dosis ng salbutamol ang nararapat para sa iyong kondisyon.


Presyo sa Merkado (Market price, March 2021)


2mg tablet
Generic: Php 0.50
Branded: Php 10.75


1mg/ml, 2.5 ml respiratory solution
Generic: Php 9.00
Branded: Php 39.25


2mg?5ml, 60 ml syrup
Generic: Php 26.00
Branded: 154.50


2mg/5ml, 120 ml syrup
Generic: Php 128.00
Branded: Php 254.00


100 mcg/dose, 200 dose inhaler
Generic: Php 215.00
Branded: Php 439.75

 

Mungkahing Basahin: